Asiakkaiden tiedot on tallennettu Ala-peite Oy:n omistaman Allasmarket.fi -verkkokaupan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään verkkokaupan tilausten toimittamiseen. Allasmarket.fi –verkkokauppa käsittelee tietoja henkilötietolain (523/99) mukaisesti. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä alla. Asiakas voi tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakaspalveluun asiakaspalvelu@allasmarket.fi


Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Ala-Peite Oy (1933785-0)
Pukkilantie 143
61450 Kylänpää
SEINÄJOKI

REKISTERIN NIMI
Allasmarket.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Asiakasrekisterissä oleva henkilö on tilannut tuotteita Allasmarket.fi -verkkokaupasta.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Allasmarket.fi -verkkokaupan tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää Allasmarket.fi -verkkokaupan toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS
Ala-Peite Oy käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti. Asiakasrekisterin käyttöoikeus myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö. Käyttäjiä sitoo myös vaitiolovelvollisuus. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS
Asiakastietoja sisältävää rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää erikseen myönnettyjä käyttöoikeuksia. Rekisteri ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.